Цените на веб хостинг пакетите се оние кои што се посочени, без скриени трошоци!

 • Веб хостинг

  Почнувајќи од само
  1090 денари / годишно

  • Контролен панел
  • Мин. 99% мрежна стабилност
  • Неограничено емаил адреси
 • Веб развој

  Квалитетен развој на комплексни веб решенија

  • Веб апликации
  • Динамични веб страни
  • Повеќејазичност
 • Домени

  Регистрација на домени, македонски и интернационални

  • .mk
  • .com.mk
  • .com .net .org .info
 • Плаќање

  Уплата за услугите на eHost.mk може да изврши:

  • Правно лице (МК)
  • Физичко лице (МК)
  • Физичко лице (странско)

ISPsystem партнер

eHost MK е официјален ISPsystem партнер. Контролниот панел на eHost е поддржан од ISPmanager. ISPsystem е компанија која е специјализирана во развојот на софтвер. За да ја видите веб страната на ISPsystem кликнете тука: www.ispsystem.com

Онлајн нарачки

eHost MK е првата хостинг компанија во Македонија која Ви нуди можност за плаќање со електронска картичка преку познатиот светски систем за наплата 2Checkout.